• MISJA I CELE
 • O NAS
 • OFERTA
 • AKTUALNOŚCI
 • ROZKŁAD DNIA
 • FILMIDŁO
 • FOTO MIGAWKI
 • KONTAKT
 • 

  Opłaty

  Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola

  Przyjęcie dziecka do magicznego przedszkola następuje po podpisaniu umowy cywilno-prawnej, wypełnieniu karty przedszkolaka oraz wpłaceniu wpisowego.
  Wpisowe (w wysokości 500 zł) jest jednorazową bezzwrotną opłatą, w skład której wliczone jest m.in. ubezpieczenie dziecka
  Miesięczne czesne za całodniowy pobyt dziecka w przedszkolu wraz z wyżywieniem wynosi 850 zł
  Miesięczne czesne za 6 -godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wraz z wyżywieniem wynosi 650 zł
  Oferujemy również rabat dla rodzeństwa - za drugie i kolejne dzieci Rodzice płacą o 25% mniejsze czesne
  Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” za wyjątkiem miesiąca wakacyjnego (lipiec - odrębny cennik) oraz w przypadku zapowiedzianej uprzednio nieobecności Dziecka w Przedszkolu przez cały miesiąc kalendarzowy, za który opłata wynosi 50% obowiązującego czesnego za utrzymanie miejsca w Przedszkolu
  Zajęcia adaptacyjne w Magicznej Krainie są bezpłatne

  Serdecznie zapraszamy