• MISJA I CELE
 • O NAS
 • OFERTA
 • AKTUALNOŚCI
 • ROZKŁAD DNIA
 • FILMIDŁO
 • FOTO MIGAWKI
 • KONTAKT
 • 

  Oferta


  Magiczna Kraina otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

  Przedszkole czynne jest przez 11,5 miesięca w roku z przerwą techniczno-wakacyjną w drugiej połowie lipca oraz za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt i 24 grudnia.

  Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Magicznej Krainie prowadzone są w oparciu o program zatwierdzony przez MEN oraz programy autorskie.

  W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody (m. in. podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne) i formy, rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości (np. za pomocą dramy, burzy mózgów, relaksacji).
  Aby w przyjemny sposób dzieci mogły pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, uatrakcyjniamy pobyt dziecka w przedszkolu stosując m.in. gry dydaktyczne, zabawy ruchowo-muzyczne, zajęcia plastyczne, doświadczenia, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, w tym gry zespołowe.
  Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez wypowiadanie się przez muzykę, małe formy teatralne i różne techniki plastyczne.
  Doskonale wiemy jak ważne jest zdrowie emocjonalne dzieci. Chcąc być w pełni przygotowanym do pracy z tak kruchymi istotami przeszłam, prowadziłam oraz cały czas stosuję w swojej pracy Program „Przyjaciele Zippiego”, międzynarodowy program zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci.


  W pracy dydaktycznej wykorzystujemy przede wszystkim:
  pedagogikę zabawy KLANZA;
  odmienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak;
  elementy metody dobrego startu;
  elementy metody wspomagania rozwoju umysłowego i umiejętności matematycznych E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
  program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting i D. Horne;
  ćwiczenia grafomotoryczne wg prof. H. Tymichowej;
  metodę ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana;
  elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
  metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne

  Magiczna oferta zajęć:
  Język angielski 5 razy w tygodniu
  Ceramika
  Rytmika
  Taniec ludowy
  Zajęcia siatkarskie z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi
  Kuchcikowo
  Plastusiowo
  Ekoplaneta
  Mali Aktorzy
  Młodzi Podróżnicy
  Gimnastyka buzi i języka
  Zdrowo na sportowo
  Nowiny z Magicznej Krainy
  Bajlandia

  Ponadto:
  Wycieczki
  Koncerty
  Teatrzyki
  Imprezy integracyjne
  Zajęcia adaptacyjne w ostatnim tygodniu sierpnia oraz w innym terminie w razie potrzeby
  Zajęcia relaksacyjne
  Spotkania z ciekawymi ludźmi
  Żywe lekcje przyrody

  Oferujemy także gamę zajęć dodatkowych w zależności od zainteresowań dzieci, rodziców i zorganizowania się grup:
  Korektywa
  Logopedia
  Balet
  Język hiszpański
  Zajęcia z klockami lego
  Gra na instrumentach
  Szachy
  Karate
  Opieka psychologiczno-terapeutyczna

  Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.