• MISJA I CELE
 • O NAS
 • OFERTA
 • AKTUALNOŚCI
 • ROZKŁAD DNIA
 • FILMIDŁO
 • FOTO MIGAWKI
 • KONTAKT
 • 

  Kadra

  Monika Słojewska - właściciel, dyrektor, nauczyciel, mama Leny, Poli i Niny
  „Dotykam przyszłości - uczę.”

  Jestem absolwentką Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku Edukacja Początkowa z Reedukacją oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyłam także Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
  Mój zawód to moja pasja. Dlatego staram się permanentnie zdobywać nową wiedzę, jestem otwarta na nowe doświadczenia. W swojej pracy wykorzystuję w sposób praktyczny wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, m. in. z zakresu: Metody Dobrego Startu (prof. Bogdanowicz), Pedagogiki Zabawy (Klanza), Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne a także autorskiego programu prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
  Duży nacisk kładę na aktualizację swojej wiedzy, ponieważ chce móc jak najlepiej służyć tą wiedzą zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Jednak moje doświadczenia ugruntowały we mnie przekonanie, że sama wiedza nie wystarczy, że to, na czym należy bazować w pracy z małym dzieckiem to przede wszystkim miłość i akceptacja dziecka takim, jakim jest, aby móc go dobrze poznać i wspierać jego harmonijny rozwój. To, na czym mi bardzo zależy w mojej pracy to rozbudzanie własnej aktywności moich wychowanków, poszukiwanie wraz z nimi nowych rozwiązań, uczenie ich samodzielnego myślenia oraz rozwijanie ich twórczej aktywności. Staram się, aby treści te dzieci przyswajały przez zabawę, dlatego jedną z ulubionych przez mnie form pracy jest drama a jej efektem jest wielokrotne przygotowywanie przedstawień teatralnych z dziećmi a także z ich Rodzicami.
  Moje doświadczenie zawodowe zdobyte m. in. podczas 8 lat pracy w przedszkolu państwowym w połączeniu z bogatą wiedzą merytoryczną i psychologiczną stały się bazą do napisania pakietu edukacyjnego „Świat trzylatka” ("Kuferek trzylatka") wydanego przez wydawnictwo Juka w 2009 r. Pakiet ten zawiera karty pracy dla dzieci a także przewodniki metodyczne dla nauczycieli ze scenariuszami zajęć na cały rok pracy z dziećmi. Z tych podręczników korzystają nauczyciele w wielu przedszkolach w całej Polsce.
  Moim marzeniem było otworzenie własnego przedszkola takiego, w którym pracowaliby tylko ludzie z pasją a metody pracy byłyby dostosowana do sfery najbliższego rozwoju każdego dziecka, jego zainteresowań i możliwości. W którym bogata baza dydaktyczna byłaby pomocą i zachętą dla dziecka do pokonywania własnych trudności, ale też pomagałaby w rozwijaniu twórczej aktywności dziecka i przynosiła radość z własnych osiągnięć.
  Dobry kontakt z dziećmi i rodzicami, a także sukcesy dydaktyczne utwierdziły mnie w przekonaniu, iż wybrany przeze mnie zawód jest moim powołaniem i warto rozwijać się dalej w tym kierunku. Warto mieć marzenia i wytrwale je realizować. Magiczna Kraina to jedno z nich, dlatego też możecie Państwo mieć pewność, że powierzacie swoje dziecko w dobre ręce.


  Katarzyna Folwark - nauczyciel, wychowawca grupy maluszków, mama Tomka i Antosia
  "Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje to co drugi" Janusz Korczak

  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami" J. Gotthelf

  Bycie nauczycielem jest moim marzeniem z czasów dzieciństwa, które udało mi się zrealizować. Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechnięta. Chętnie rozmawiam z dziećmi, poznając ich świąt, który z każdym dniem zaskakuje mnie coraz bardziej. Uważam, że bardzo ważne jest to,aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Praca z dziećmi wymaga dużej cierpliwości,a przede wszystkim wiary w dzieci. Uważam, My nauczyciele podobnie jak rodzice stanowimy wzór dla dzieci. W nas także dzieci szukają wsparcia, którego w każdej chwili postaram się udzielić swoim podopiecznym. Pomogę im w sytuacjach kłopotliwych, ale będę także przy nich w chwilach radosnych. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to co kocham.
  Olga Politowska - nauczyciel, wychowawca grupy średniaków, mama Macieja i Miłosława
  "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" Janusz Korczak


  style="position:relative;width:20%;height:auto;float:right;margin:9px;">
  Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego o specjalizacji wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Posiadam 20-letnie doświadczenie pedagogiczne. Prywatnie mama dwóch dorosłych synów Macieja i Miłosława. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję, gdy patrzę jak dziecko z dnia na dzień czyni postępy, z coraz lepszą sprawnością wykonuje czynności które niedawno były dla niego trudne. Największą zapłatą dla mnie jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział wielki pedagog Janusz Korczak "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Co ja daję dzieciom? Siebie! Przyjaźń. Ofiarowuję wiedzę o świecie, dodaję wiarę we własne siły, uczę nie rezygnować z marzeń.
  Justyna Gryczon - nauczyciel, wychowawca grupy starszaków, mama Leny
  "Chcę nauczyć rozumieć i kochać cudownie, pełne życia i olśniewających niespodzianek- twórcze współczesnej wiedzy w stosunku do dziecka. Chcę, by zrozumiało, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania" Janusz Korczak

  Absolwentka Szkoły Wyższej Im Bogdana Jańskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiów podyplomowychz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w WSP w Warszawie. Pracując z dziećmi realizuję swoją największą pasję a moje relacje z zawodem nauczycielki przedszkola ewaluowały, zmieniły się, dojrzewały wraz ze mną cyt. "Odnalazłam najładniejszą barwę tego zawodu i namalowałam nią siebie pośród dzieci". Dla mnie praca z dziećmi stała się przyjemnością a nie samym obowiązkiem, poczułam się bezpiecznie. Będąc mamą Leny sama niejednokrotnie staję przed trudnymi wyzwaniami. Wiem również jak budujące i ważne jest poczucie bezpieczeństwa i dzięki współpracy rodziców staram się takowe dzieciom zapewnić. Chcę odkrywać z nimi otaczający je świat tak, aby miały świadomość tego, że wszystko jest w zasięgu ich ręki.  Iwona Stefańska - nauczyciel, wychowawca grupy "0"
  „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
  - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” Janusz Korczak

  Jestem absolwentką Pedagogiki o specjalizacji społeczno-wychowawczej z resocjalizacją oraz Profilaktyki społecznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach a także studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w WSP w Warszawie. Przy wyborze drogi kształcenia kierowałam się miłością do dzieci. W swojej pracy zgłębiam tajniki rozwoju dzieci, dokładnie badam ich potrzeby by jak najlepiej poznać każdego małego człowieka. Pragnę pomagać swoim wychowankom w kroczeniu życiową drogą jak również wspierać ich zainteresowania, zaspokajać ciekawość otaczającego i fascynującego nas świata, rozwijać umiejętności i ukryte talenty poprzez różne formy zabawy i metody nauczania. Podczas zajęć kieruję się zasadą zrozumienia i troski, dbam o dobrą atmosferę w grupie by każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne a przez to z radością i chęcią brało udział w zajęciach z rówieśnikami. Jestem osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, kocham to co robię a najlepszą nagrodą jest dla mnie szczery uśmiech dziecka.


  Katarzyna Śmiechowska - nauczyciel, mama Oliwki
  „Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną." Jean Cocteau

  Absolwentka pedagogiki o specjalizacji opiekuńczo- wychowawczej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz WSP w Warszawie kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Montessorii. Zawsze chciałam pracować z dziećmi i jako nauczyciel przygotowywać ich do dalszego samodzielnego życia. Prowadząc zajęcia kieruje się zasadą zrozumienia miłości i troski, która owocuje zaufaniem i prawidłowym rozwojem wychowanków. Pamiętając o tym, że każde dziecko jest inne należy starać się o indywidualny rozwój zainteresowań maluszków poprzez wspólną zabawę i naukę. W swojej pracy staram się bacznie obserwować ujawniające się predyspozycje małych uczniów tak, aby dawać możliwość ich rozwoju podczas różnorodnych zajęć w jakich uczestniczą dzieci.  Izabela Wiśniewska - nauczyciel, mama Anastazji
  "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - NAUCZ. Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ. Jeśli nie pomoże - POMÓŻ." Janusz Korczak

  Wiedzę z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zdobyłam na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Swoją praktykę rozpoczęłam już na pierwszym roku studiów w przedszkolu, gdzie opiekowałam się dziećmi i prowadziłam zajęcia w mniejszych grupach. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi. Śmiech dziecka jest czysty i szczery i to on daje mi pozytywną energię do działania na kolejny dzień. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Pracę z dziećmi uważam za pracę marzeń.

  Małgorzata Sutkowska - nauczyciel języka angielskiego, mama Weroniki i Pauliny
  "Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
  nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
  nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało". Janusz Korczak

  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, obecnie poszerzam swoją wiedzę o przedszkolną terapię pedagogiczną W zawodzie od ponad piętnastu lat, z dziećmi pracuję od ośmiu. Języka angielskiego nauczyłam się jako dziecko w Kanadzie, dlatego mogę śmiało powiedzieć, że jest to mój drugi język. Moją wiedzę poświadczają certyfikaty CAE i CPE. Wiem, że nauczanie dzieci języka ma być dla nich zabawą i przyjemnością, dlatego staram się, by przychodziło im to jak najbardziej naturalne. Sama podchodzę do swojej pracy rzetelnie i sumiennie, dlatego daję z siebie wszystko, by podopieczni czerpali jak najwięcej radości z zajęć, jednocześnie ucząc się nowego języka. Ich radości, gdy poznają coś nowego i potrafią to wykorzystać nie da się porównać z niczym. Pracuję z dziećmi, bo kocham to, co robię. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, Weroniki i Pauliny, co znacznie ułatwia mi zrozumienie świata z dziecięcego punktu widzenia.

  Dorota Grejbus - Żebrowska - nauczyciel zajęć muzycznych, mama Kingi i Witka

  Ukończyłam Akademię Muzyczną im. F. Chopina o kierunku Wychowanie Muzyczne. Od lat pracuję z dziećmi prowadząc zajęcia umuzykalniające w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz szkołach.
  Celem zajęć, które prowadzę jest rozbudzenie aktywności dziecka w formie muzyczno - ruchowej.
  Realizowanie odbywa się poprzez:
  - naukę piosenek dostosowanych do możliwości danej grupy wiekowej
  - prowadzenie zabaw związanych z piosenką kształtujących słuch wysokościowy
  - prowadzenie ćwiczeń i zabaw rytmicznych
  - grę na instrumentach perkusyjnych
  - proste tańce i układy ruchowe do piosenek
  - zabawy o charakterze twórczym
  - zabawy i ćwiczenia pobudzająco - hamujące ruch
  - ćwiczenia z rekwizytami (m. in. woreczki, szarfy, piłki)
  - zabawy w kole mające wpływ na wyrobienie dobrych stosunków w grupie
  - ćwiczenia relaksujące grupę  Magdalena Zalipska - nauczyciel tańca ludowego z elementami baletu, mama Anastazji

  Magister Nauk Politycznych, absolwentka podyplomowych studiów prawa autorskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Swoją przygodę z tańcem rozpoczęłam w Państwowej Szkole Baletowej w Łodzi, w trakcie nauki wielokrotnie występowałam na scenie Teatru Wielkiego.
  Po uzyskaniu tytułu tancerza zawodowego rozpoczęłam pracę w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”, gdzie jestem zatrudniona do dziś na stanowisku solistki baletu.
  Doświadczenie pedagogiczne zdobywałam prowadząc liczne warsztaty taneczne, zarówno w kraju jaki i za granicą.
  Obecnie współpracuję z ośrodkami kultury na Mazowszu prowadząc zajęcia z techniki tańca klasycznego oraz tańca ludowego.
  W trakcie pracy z dziemi staram się wykorzystywać ich naturalne zdolności muzyczno - ruchowe i poprzez zabawę przekazywać im elementy kultury ludowej.


  Agnieszka Foręc - instruktor tańca, mama Lilki i Michaliny

  Tancerka, instruktorka tańca. Z tańcem związana jestem od najmłodszych lat. Uczęszczałam na zajęcia z wielu technik tanecznych m.in. klasyka, tańce narodowe, taniec towarzyski ( i moje ulubione) hip-hop i jazz. Uczyłam się od najlepszych m.in. od Piotra Galińskiego, Agustina Egurroli, Iwony Pavlovic, Giovaniego Minasi, Natalie Wagner, Luciano di Natale i wielu innych. Swoje pierwsze kroki taneczne stawiałam w Domu Kultury Włochy, uczestnicząc w wielu przedstawieniach i pokazach tanecznych. Następnie związałam się z grupą taneczną Agustina Egurroli. W 2008 roku ukończyłam Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny o kierunku taniec jazzowy, otrzymując tym samym państwowy dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego upoważniający mnie do podjęcia pracy jako instruktor tańca jazzowego. Oprócz tego często uczestniczę w różnych warsztatach tanecznych podczas których poznaję panujące mody taneczne oraz doskonalę swój warsztat. Obecnie głównie skupiam się na pracy instruktorskiej. Ciągle się uczę, poznaję nowe style taneczne, rozwijam i doskonale już zdobytą wiedzę. Uwielbiam dzielić się swoją wiedzą z innymi. Podczas zajęć w przedszkolu wykorzystuję elementy różnych form tanecznych. Staram się pokazać dzieciom zróżnicowany program, dlatego też uczę je elementów tańców nowoczesnych, narodowych i towarzyskich. Proponuję też zabawy taneczne a przede wszystkim staram się pokazać dzieciom radość jaką sprawia taniec.


  Katarzyna Lipińska - nauczyciel tańca ludowego z elementami baletu

  Z tańcem zetknęłam się mając 5 lat, kiedy zaczęłam uczęszczać na zajęcia baletowe do Pałacu Młodzieży w Katowicach. Tam rozwijałam swoje zdolności i zamiłowanie do tańca, które pozostało do dziś. Stamtąd trafiłam do Państwowej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu. Już podczas mojej edukacji w tej szkole, brałam udział w przedstawieniach baletowych w Operze Bytomskiej i licznych koncertach szkolnych. Po ukończeniu szkoły - podjęłam pracę w Teatrze Opery i Operetki w Krakowie, gdzie brałam udział takich spektaklach balet., jak: "Coppelia", "Anna Karenina", "Królewna Śnieżka", oraz operetkach: "Wesoła wdówka", "My Fair Lady", "Carewicz", "Swobodny wiatr". Następnie zaczęłam pracę w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny.
  W międzyczasie ukończyłam kurs instruktora tańca w Krakowie, gdzie zetknęłam się z takimi dziedzinami tańca, jak: metodyka tańca klasycznego, taniec ludowy, technika wolna, rytmika. Do tej pory prowadziłam zajęcia taneczno-baletowe z dziećmi w Domu Kultury oraz brałam udział w projekcie organizowanym przez Zespół "Śląsk"- "Roztańczymy Bytom", ucząc tańca ludowego - dzieci w kilku przedszkolach.


  Katarzyna Tomasik - nauczyciel tańca ludowego z elementami baletu, mama Natalii

  Jestem artystką PZLPiT "Mazowsze". Prowadzę zajęcia taneczne z dziećmi w przedszkolach i klubach dziecięcych. Pragnę, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, krzewić wśród Najmłodszych polską kulturę ludową, poprzez naukę polskich tańców narodowych i regionalnych oraz naukę przyśpiewek ludowych.
  Anna Łapińska - nauczyciel tańca ludowego, mama Elenki  Jestem artystką PZLPiT "Mazowsze", dyplomowanym instruktorem tańca ludowego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas warsztatów "Roztańczeni z Mazowszem" i zajęć prowadzonych w zespole "Dzieci Płocka".
  Podczas moich zajęć dzieci uczą się przez zabawę, poznają polski folklor, uczą przyśpiewek, polskich tańców narodowych i regionalnych. Razem tworzymy układy choreograficzne, co rozwija w dzieciach umiejętność współdziałania, pracy w grupie, otwiera na inicjatywę. W ramach zajęć odbywa się też prezentacja strojów.  Kacper Słowikowski - instruktor karate  Jestem zawodnikiem oraz instruktorem w Karate Klub Pruszków (1 kyu). Prowadzę zajęcia karate z dziećmi w przedszkolu. Karate ćwiczę od 15 lat. Jestem zawodnikiem Kadry Narodowej oraz wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. Studiuję również na Politechnice Warszawskiej.

  Program „Akademii Małego Mistrza” jest autorskim programem zajęć ruchowych dla dzieci stworzonym przez instruktorów, pedagogów i psychologów pracujących na co dzień w naszym klubie oraz z nim współpracujących. Głównym założeniem programu jest wykorzystanie ukierunkowanej aktywności fizycznej we wspomaganiu harmonijnego rozwoju człowieka oraz w profilaktyce wad postawy. Program został przygotowany na bazie ćwiczeń wykorzystywanych w treningu karate tradycyjnego, którego wszechstronność daje możliwość rozwijania, bez zbędnych obciążeń, wielu cech motorycznych oraz kognitywnych.
  Udział maluchów w takiej formie zajęć z pewnością zaowocuje w przyszłości wykształceniem naturalnej potrzeby ruchu, podejmowaniem z radością aktywności fizycznej, która da im zdrowie i witalność na długie lata życia.
  Proponowane przez nas zajęcia są dostosowane do psychomotorycznych możliwości naszych małych podopiecznych i prowadzone są zgodnie z założeniami metodycznymi treningu karate tradycyjnego dla dzieci oraz treningu ogólnorozwojowego. Podczas zajęć dzieci zdobywają ogólna wiedzę o karate tradycyjnym, poznają techniki tej sztuki, uczą się zachowań zgodnych z etykietą i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się głównie w formie zabawy, dzieci poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Ćwiczenia te dają wiedzę o swoich mocnych stronach i wykorzystywania ich w dążeniu do realizacji określonego celu, uczą współpracy, budują poczucie własnej wartości, rozwijają umiejętności koordynacyjne, doskonalą gibkość, zwinność, szybkość.

  Celem głównym naszego programu jest rozbudzenie zainteresowania oraz wytworzenie u przedszkolaków potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej oraz przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu w szacunku dla prowadzących i współćwiczących.
  Do celów szczegółowych należą między innymi wspomaganie harmonijnego rozwoju ciała dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijania pożądanych wzorców zachowań, rozwijanie u dzieci dobrych relacji z rówieśnikami poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych, zapoznanie dzieci z kulturą Japonii, nauka podstawowych zwrotów japońskich, opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu karate tradycyjnego objętych programem.
  W każdych zajęciach wykorzystane są gry i zabawy wspomagające zarówno zdolności poznawcze dzieci jak i ich sprawność motoryczną. Zabawy i ćwiczenia są tak dobrane, aby dać uczucie zadowolenia dziecku z tego, że pracuje nad swoim ciałem. W żadnym zadaniu dzieci nie są dyskryminowane, ani eliminowane. Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą ceremonią dojo, nauczają lub doskonalą wybrane techniki karate tradycyjnego, przedstawiają niezbędne wiadomości.

  Maciej Medyński - instruktor karate


  Student SGH, zawodnik i instruktor Karate Klub Pruszków (1 Dan), zawodnik kadry narodowej, wielokrotny medalista mistrzostw Polski.

  Program „Akademii Małego Mistrza” jest autorskim programem zajęć ruchowych dla dzieci stworzonym przez instruktorów, pedagogów i psychologów pracujących na co dzień w naszym klubie oraz z nim współpracujących. Głównym założeniem programu jest wykorzystanie ukierunkowanej aktywności fizycznej we wspomaganiu harmonijnego rozwoju człowieka oraz w profilaktyce wad postawy. Program został przygotowany na bazie ćwiczeń wykorzystywanych w treningu karate tradycyjnego, którego wszechstronność daje możliwość rozwijania, bez zbędnych obciążeń, wielu cech motorycznych oraz kognitywnych.
  Udział maluchów w takiej formie zajęć z pewnością zaowocuje w przyszłości wykształceniem naturalnej potrzeby ruchu, podejmowaniem z radością aktywności fizycznej, która da im zdrowie i witalność na długie lata życia.
  Proponowane przez nas zajęcia są dostosowane do psychomotorycznych możliwości naszych małych podopiecznych i prowadzone są zgodnie z założeniami metodycznymi treningu karate tradycyjnego dla dzieci oraz treningu ogólnorozwojowego. Podczas zajęć dzieci zdobywają ogólna wiedzę o karate tradycyjnym, poznają techniki tej sztuki, uczą się zachowań zgodnych z etykietą i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się głównie w formie zabawy, dzieci poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Ćwiczenia te dają wiedzę o swoich mocnych stronach i wykorzystywania ich w dążeniu do realizacji określonego celu, uczą współpracy, budują poczucie własnej wartości, rozwijają umiejętności koordynacyjne, doskonalą gibkość, zwinność, szybkość.

  Celem głównym naszego programu jest rozbudzenie zainteresowania oraz wytworzenie u przedszkolaków potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej oraz przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu w szacunku dla prowadzących i współćwiczących.
  Do celów szczegółowych należą między innymi wspomaganie harmonijnego rozwoju ciała dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijania pożądanych wzorców zachowań, rozwijanie u dzieci dobrych relacji z rówieśnikami poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych, zapoznanie dzieci z kulturą Japonii, nauka podstawowych zwrotów japońskich, opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu karate tradycyjnego objętych programem.
  W każdych zajęciach wykorzystane są gry i zabawy wspomagające zarówno zdolności poznawcze dzieci jak i ich sprawność motoryczną. Zabawy i ćwiczenia są tak dobrane, aby dać uczucie zadowolenia dziecku z tego, że pracuje nad swoim ciałem. W żadnym zadaniu dzieci nie są dyskryminowane, ani eliminowane. Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą ceremonią dojo, nauczają lub doskonalą wybrane techniki karate tradycyjnego, przedstawiają niezbędne wiadomości.

  Grzegorz Ojrzyński - artysta plastyk, nauczyciel zajęć plastycznych, tata Jeremiasza i Jacka

  Jestem absolwentem łódzkiej ASP, wydziału Edukacji Wizualnej. Dyplom obroniłem w pracowni rzeźby prof. Michała Gałkiewicza. W pracy artystycznej zajmuję się przede wszystkim rzeźbą i malarstwem. Posiadam wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi, młodzieżą (także niepełnosprawną) i dorosłymi. Uczę rzeźby i rysunku, prowadzę warsztaty twórczego rozwoju.
  O prowadzonych przeze mnie zajęciach:
  1. CO: zajęcia ceramiczne, które prowadzę polegają na nauce tworzenia prostych form przestrzennych z gliny, co pozwala dzieciom nabierać doświadczenia w komponowaniu przestrzeni trójwymiarowej, a przy okazji ćwiczy ich umiejętności manualne
  2. KTO: dzieci w wieku przedszkolnym
  3. PO CO: Celem podstawowym, do którego dążę jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności dostrzegania w sobie i innych możliwości twórczych, które każdy z nas posiada, choć wielokrotnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Proponowane przeze mnie działania mają zatem na celu:
  - pobudzanie aktywności twórczej,
  - rozwój postrzegania przestrzennego,
  - doskonalenie umiejętności manualnych,
  - rozwój poczucia estetyki, proporcji, symetrii, rytmu
  JAK: Zajęcia prowadzone są w formie wspólnej zabawy w lepienie gliny